Kontakt

Uniwersytet Śląski

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Katedra Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

Ul. Bielska 62

43-400 Cieszyn

Pokój nr 7